શિનોર | ખેડૂતને સપોર્ટ કરવા પેજ લાઈક કરો
Home Tags શિનોર

Tag: શિનોર

ફક્ત એક ગાયથી વનરાજભાઈએ શરુ કર્યું પશુપાલન, હાલમાં 110 જેટલી દેશી...

હાલમાં ગામડાના મોટાભાગના લોકો મુખ્યપણે ફક્ત 2 જ વ્યવસાયમાં જોડાયેલ હોય છે કે, જેમાં પશુપાલન તથા ખેતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઉંચી-ઉંચી ડીગ્રી મેળવી...