દાતણ | ખેડૂતને સપોર્ટ કરવા પેજ લાઈક કરો
Home Tags દાતણ

Tag: દાતણ

ભારતમાં મફતના ભાવે મળતું દાતણ વિદેશોમાં 1,800 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે

હાલમાં ટેકનોલોજી તથા આધુનિક સમયમાં અનેકવિધ પ્રાચીન પરંપરાઓ જાણે લુપ્ત થઈ રહી હોય એવું જણાઈ રહ્યું છે. દેશના મોટાભાગના લોકો દાતણને તો સાવ ભુલી...